Help Siffoe


Siffoe-Gambia  "startpagina"

 

 


Maart 2019

Wat was het als vanouds hartverwarmend om de Familie Tabally en omwonenden uit de andere compounds in de nabije omgeving weer terug te zien. En wat was het verbazendwekkend te constateren hoe hard er is gewerkt. Er is een nieuw huisje gebouwd aan de rand van de compound van onze vrienden aldaar, inclusief een aangebouwde ruimte welke dienst zal gaan doen als winkeltje. Hier zal men locale goederen gaan verkopen alsmede een deel van de ontvangen spullen welke wij regelmatig naar ze toesturen. De eerste dozen kleerhangers hebben we inmiddels al toegezonden om de kleding aan op te hangen. Nu wordt het gedaan met  ijzerdraad welke tot hanger wordt omgebogen. Verder heeft het huisje één woonkamer, twee kleine slaapkamers en een hele kleine gebedsruimte (een soort mini moskee). Er is een nieuwe waterput geslagen en de cassaveplanten, sinaasappel en mangobomen groeien weelderig op het stuk bijliggende grond. En dit alles is grotendeels mogelijk gemaakt met de verkoop van de door ons aangeleverde goederen. Ook wordt een deel van materialen welke wij hen toezenden verdeeld over een aantal compounds. Dat men er zéér blij mee is blijkt wel uit alle dankbetuigingen. Men weet dat wij er zijn en dan komen met name de vrouwen en kinderen uit de omliggende compounds ons bedanken voor al dat moois wat ze van ons via onze vriend Ebrima mochten ontvangen. Het is om er een voorbeeld aan te nemen hoe moslims, christenen of andere geloven zo goed naast en met elkaar leven en hoe alles wat men ontvangt, met elkaar wordt gedeeld!

Ondanks jarenlange beloftes door de regering is er nog altijd géén elektriciteit. Door het dorp Siffoe of Sifoe (beiden is correct geschreven) is er één geasfalteerde weg welke de verbinding is tussen de kust en Brikama. Daar is nu elekra voorhanden, maar de compounds welke links en rechts van de weg zijn gelegen nog altijd niet. Zeker in de compounds, waar wij onze hulp aanbieden en ruim anderhalve kilometer van de weg gestationeerd liggen, laat de electriciteits voorziening nog wel een tijd op zich wachten. Toch is er een positieve kentering te bespeuren in het land. Zo zijn plastic tassen uit den boze en eenmaal in de maand heeft men ingsteld dat iedereen verplicht is om zijn omgeving op te ruimen om zo zijn steentje aan bij te dragen aan een schonere leefomgeving. Het geeft 't land toch een nettere aanblik ten opzichte van hoe het er in het verleden uitzag. Er is evenwel nog héél veel werk te verrichten.       Image00008  

spelende kinderen in de compound                                                                             

 

 April 2018

Nadat wij teruggekomen zijn uit Gambia, december vorig jaar, zijn we als eerste op zoek gegaan naar een rolstoel zoals eerder is omschreven. Dit is gelukt en de rolstoel staat inmiddels klaar om met een 22 tal bananendozen (enigste vervoersmogelijkheid) vol met (hand)gereedschappen, groentezaden, dames-, heren- en kinderkleding, schroeisel, speelgoed enz. naar Siffoe-Gambia te verschepen. Men kijkt hier nu al halsrijkend naar uit. 

Het tweede huis op de compound is inmiddels gereed. Op het terrein zullen nu meer mensen kunnen gaan wonen. Omdat er op de compound nog geen electricteit aanwezig is, is het niet mogelijk via de computer of lap-top contacten te onderhouden. Brieven sturen duurt vele weken alvorens deze op de plaats van bestemming zijn. Wel is er mobiel verkeer mogelijk en daar maken we dan via de whatsapp gebruik van. Mobiels kunnen op een centrale plaats worden opgeladen.  Zo blijven wij toch enigszins op de hoogte met de stand van zaken in Siffoe! 

 gambia2016118

centrale plaats voor het opladen van mobiele telefoons


December 2017

Opnieuw hebben wij een bezoek gebracht aan Siffoe-Gambia. Nadat de regentijd de in aanbouw zijnde nieuwe woning op de compound van de familie Tabally geheel had verwoest, is er met man en macht gewerkt aan de heropbouw van de woning. Het is nu bijna gereed en dat betekent dat de uitbreiding binnen de compound snel gestalte zal krijgen en er nu meer leefruimte is gecreeërd voor de families. Dank zij de verkoop van de goederen en materialen welke wij hebben kunnen leveren, wordt heel langzaam maar zeker de opbouw zichtbaar en zien we dat de levensomstandigheden een positieve ontwikkeling doormaakt.

Ook hebben wij weer een bezoek gebracht aan de Siffoe Lower Basic School. De schoolbibliotheek waaraan wij met ons project een bijdrage hebben geleverd om deze weer functioneerbaar te maken, is weer up to date. Wij hebben beloofd een donatie aan de school jaarlijks te blijven voortzetten, zolang het binnen ons budget past!

Tot grote ontsteltenis heeft men, door een zeer ernstige ziekte, beide benen bij een van onze vriendinnen moeten amputeren. Wij hebben haar beloofd, zodra we in Nederland terug zijn, er alles aan te doen een rolsstoel te regelen om haar leven toch enigszins draaglijker en mobieler te maken. Inmiddels is dit gelukt en staat gereed voor verzending. Het doet ons goed en geeft ons een boost door te gaan met ons kleine project mensen blij te kunnen maken. De  bevolking in Gambia, voor ons Siffoe in het bijzonder, is zó hartverwarmend maar leven veelal in armoe en kunnen onze hulp zéér goed gebruiken. 


September 2017

Curves: samen sporten met een doel!

Curves Duiven viert haar 25 jarig jubileum en luistert dit jubileumjaar graag op met goede doelen acties. Gedurende de afgelopen maand september was er een inzamelactie ten behoeve van ons Help Siffoe project. Een donatiepot bij de ingang van de sportzaal heeft ruim € 135,00 opgeleverd. Deze opbrengst zal geheel ten goede komen aan de schoolkinderen van de Siffoe Lower Basic School ten behoeve van broodnodige lesmateriaal. Zo dragen wij weer een steentje bij aan de opbouw van een betere toekomst! 

Curves is van plan naast andere doelen kinderkleding in te zamelen ten behoeve van de kinderen in Gambia. Dit zal zijn beslag gaan krijgen in de maand Oktober. (voor meer info: www.curvesduiven.nl)


Maart 2017   Bezoek Siffoe

Wederom hebben wij een bezoek gebracht aan ons project in Siffoe. Ook nu weer werden we door de mensen zéér hartverwarmend ontvangen. Vanuit diverse compounds kwamen de vrouwen in hun mooiste outfit naar ons toe om te bedanken voor alle eerdere toegezonden kleding en andere goederen. 

Wij mochten beslist niet vergeten u allen hartelijk te bedanken, die op de een of andere wijze een steentje hieraan hebben bijgedragen.

 P1010979A

 in de keuken van de compound


Langzaam maar zeker wordt zichtbaar dat wij niet voor niets druk doende zijn een helpende hand te bieden in Siffoe ten behoeve van de bevolking uit meerdere compounds, al is het dan ook op kleinschalige voet. Wij ondersteunen óók de Lower Basic school en zagen dat een grote foundationgroep inmiddels heel veel aan de renovatie van de school heeft gedaan.

Na een zeer hectische en gevaarlijke periode eind 2016, waar de oud president Jammeh na de verkiezingen weigerde op te stappen, heeft hij politiek asiel gekregen in Equatoraal Guinee. Er heerst nu weer de broodnodige rust in het land, al heeft hij het land berooid achtergelaten.De nieuwe president, Adama Barrow (51 jaar) zal heel veel werk moeten verrichten om Gambia weer leefbaar te maken op sociaal en economisch gebied. Hij zal de tijd moeten krijgen om aan de opbouw te kunnen werken. De eerste positieve tekenen zijn reeds merkbaar. Het grootste deel van de bevolking staat achter hem en hoopt nu dat hij zijn beloftes zal waarmaken. Dat er nog heel veel armoe heerst is duidelijk zichtbaar. Wanneer alle neuzen dezelfde kant op richting de toekomst staan, kunnen wij hoopvol gestemd zijn! Wij weten en zien dat onze hulp meer dan welkom is en zullen ons project met hart en ziel voort blijven zetten.

Mogen wij óók op uw hulp rekenen?


Steun ons project met uw bijdrage op:

Bankrekening nr.: 568844548

IBAN nr.: NL70ABNA0568844548

BIC nr.: ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Schols-Helsperfonds Projecten Derden

          (o.v.v. Humanitaire Hulp Siffoe Gambia)

* aangesloten bij de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

Namens alle Siffoe burgers in Gambia, hartelijk dank!                                                             


Even kort voorstellen:

Mijn naam is Wim Möller en gehuwd met Greet. Na 39 jaar met enorm veel plezier bij Zeeman Textiel te hebben gewerkt, geniet ik per 1 september 2011 van mijn pensioen.

Het is alweer enige tijd geleden dat mijn vrouw Greet en ik van start zijn gegaan met een schoolproject te Siffoe in het West-Afrikaanse Gambia. (febr. 2005)

Na een kort verblijf in dit land, wat aanvankelijk als een vakantieperiode was bedoeld, maar uiteindelijk resulteerde in een soort werkbezoek, zijn wij direct na terugkeer in Nederland aan de slag gegaan om een hulpproject op te starten voor de ruim 1000 kinderen van de Siffoe Lower Basic School, alsmede voor de mensen uit een aantal compounds in het zuiden van Siffoe. 

contact3 contact4

Greet en Wim Möller, initiatiefnemers van het Siffoe project


Doel van ons kleinschalige project is om de zelfredzaamheid van de mensen te bevorderen en geld in te zamelen voor lesmaterialen en schoolonderhoud, alsmede o.a. schoolkleding, rugtasjes en slippertjes voor de kinderen te verzamelen, die vaak tientallen kilometers van school wonen.

Greet en ik raken nooit uitgepraat over dit project, zeker als je weet dat een school voor iedere leerling slechts 52 eurocent aan subsidie ontvangt per jaar. Het land behoort tot een van de armste landen in Afrika. Wanneer je wordt geconfronteerd met hoe zij daar op de school roeien met de riemen die men heeft, wil je er alles aan doen om het de leerlingen van de school iets dragelijker te maken en ze een handje te helpen met het bouwen aan hun toekomst. En wat is nu mooier dan hier een steentje aan bij te mogen dragen.

Image00006 Image00003 Image00009

   broer en zus Tabally         bouwgrond voor de school   kinderen in de compound