"Laatste nieuws"  Zie hiervoor de startpagina.


Deze pagina is de vervolgpagina van de startpagina. Voor informatie over het laatste bezoek aan Siffoe verwijzen wij u graag daar naar toe!


Februari 2016

Bezoek Siffoe hartverwarmend

Fruitvrouwtje

Onze vriendin Halimatou Bah, zij verkoopt fruit in een stalletje op de het strand, heeft het zwaar. De economische recessie eist ook op gebied van klantenbinding en verkoop haar tol. Klagen doet zij niet. Net als alle anderen vertolt ook zij het beroemde gezegde: Gambia, The Smiling Coast of Africa!Ook hebben wij tijdens deze reis opnieuw de contacten aangehaald met de Sifoe Lower Basic School. Ooit zijn wij er met ons project ingestapt door deze school te doneren maar helaas door verduistering van gelden door de toenmalige directeur Lamin Chiseé hebben wij die banden doorgesneden. Nu waait er een totaal andere wind op de SLBS. De ontslagen directeur is vervangen door een directrice welke de wind er goed onder heeft. De school is door een grote foundation en sponsor aanzienlijk opgeknapt. Het was voor ons aanleiding om opnieuw de contacten aan te halen en hebben besloten om een bijdrage uit ons kleine project te leveren ten behoeve van het opknappen van de schoolbibliotheek! Wij hopen aankomend jaar (begin 2017) wederom een bezoek te kunnen brengen aan Siffoe en blijven ondertussen koortsachtig aan het werk met het tussentijds toezenden van materialen welke zij zo hard nodig hebben.


April 2014

Werkbezoek aan Siffoe te Gambia uiterst constructiefWat blijft het iedere keer weer een happening wanneer wij in de compound van onze Gambiaanse vrienden, de Familie Tabally, ons gezicht laten zien. Steeds die hartverwarmende ontvangst, het gevoel één te zijn met de familie, dat voelt
werkelijk goed. Begin april zijn wij wederom afgereisd naar Siffoe. Dit keer met een meer dan gewoon doel. Na sponsoring en doneren van diverse scholen in
het dorp, willen we nu zelf op educatieve wijze aan de slag met onder andere het bouwen van ons “eigen” schooltje. Dagen van praten, overleggen en organiseren hebben ons plan nog meer gestalte gegeven om er een Nurseryschool voor de kleinste kinderen te bouwen als een soort van opstart richting het basisonderwijs. In de wetenschap dat er een grote behoefte aan is, in het zuiden van dit dorp, om een dergelijk schooltje neer te zetten zijn wij keihard aan
de slag gegaan. De naam van de school was eigenlijk heel snel gevonden. Het schoolterrein, een soort van boomgaard met sinaasappelbomen, zal de naam SENEBANKUKENDO Nurseryschool gaan krijgen. Dit staat voor “vruchtbare grond”  in de Mandinka taal. Een van de talen welke in deze streek wordt gesproken. 

          Image00002                   Image00008                    Image00037                                                                                                           jongste telg van de famillie   schommelen onder de mangoboom   afscheid nemen valt heel zwaar        

De vele gesprekken hebben het nodige resultaat opgeleverd. Zo hebben we behalve de grond, welke ons gratis is aangeboden, de toestemming van het hoofd
van Siffoe (burgemeester) gekregen om te mogen bouwen. Er is een commissie samengesteld uit een vijftal personen uit Siffoe welke straks als schoolbestuur werkzaam zal zijn. Mensen om de bouwen staan paraat en een “headmaster” (hoofd van de school), alsmede één of twee leerkrachten staan te popelen om
met hun werk te kunnen beginnen. Ook de plattegrond, met de indeling van het gebouw is gereed. De bedoeling zal zijn dat de school uit een groot omheind schoolplein zal bestaan. Het gebouw zal minimaal twee leslokalen krijgen welke indien gewenst met twee lokalen eenvoudig kan worden uitgebreid.
Naast een lerarenkamer, een werkkamer, een materialenruimte en een toiletruimte voor de meisjes en een voor de jongens,  zal ook worden gezorgd voor een wasgelegenheid en keukentje. Alleen is er voorlopig nog geen elektriciteit, dat kennen ze nog niet in dit deel van het dorp. Die voorzieningen beperken zich op
dit moment nog tot de doorgaande hoofdweg. Deze ligt evenwel een aantal kilometers van het schooltje en de zuidelijke compounds verwijderd.Naast alle plannen welke zeker nog de nodige voorbereidingen zullen vergen alvorens het definitieve jawoord zal klinken, blijven wij de bevolking ook steunen door met regelmaat goederen als kleding e.d. en materialen naar hen toe te zenden. Dit doen wij al geruime tijd en dat gaat prima zonder dat er van enige corruptie sprake is. Immers in dit soort landen, en ook hier, blijkt dat corruptie steeds weer een heikel punt is en regelmatig zorgt voor de nodige problemen. Daar moet
je bovenop zitten. Wij doen er alles aan dit op adequate wijze op te lossen en te voorkomen. Er is nog heel veel werk aan de winkel maar we zien ieder jaar
weer kleine stapjes ter verbetering in de woon- en leefsituatie aldaar en dat geeft ons moed en inspiratie ermee door te gaan.Wij vragen hierbij of u bereidt
wilt zijn ons te steunen en een steentje bij wilt dragen door middel van donaties c.q. sponsoring. (zie hiervoor de link, contact) Het schooltje kan worden gebouwd. Die financiële middelen zijn voorhanden en daar zijn wij enorm trots op, maar we willen ook graag de toekomst gezekerd zien en daarbij is uw
hulp onontbeerlijk. Helpt u ons mee te bouwen aan de toekomst voor de kinderen in Siffoe?Alvast hartelijk dank! 

 December 2013 

Laatste stap project Help Siffoe-Gambia! Onlangs vierden wij ons 10 jarig bestaan van ons project in Gambia, ook wel "The Smiling Coast" genoemd en toch een van de armste landen van Afrika. Inmiddels heeft ons kleinschalige educatieproject besloten, onder de paraplu van de stichting Willy Schols operende Schols-Helsperfonds, een samenwerkingsverband aan te gaan. Het project “Help Siffoe” zal als autonoom onderdeel binnen het Schols-Helsperfonds blijven functioneren op gebied van duurzame en educatieve ontwikkeling. Zie ook elders op deze website.Ons werkterrein Siffoe ligt in het zuidwesten van Gambia, slechts enkele kilometers boven de Allahein river gelegen. Terugblikkend op de achter ons liggende jaren kijken wij, ondanks het overwinnen van diverse hobbels, met tevredenheid terug op alle werk welke in die afgelopen periode is gerealiseerd en zien we dat de projecten zijn vruchten beginnen af te werpen.  Vanwege het feit dat er met name voor de kinderen uit het zuidelijke deel van Siffoe (ons eigenlijke werkterrein), zo'n grote loopafstand bij zeer hoge temperaturen moet worden afgelegd, waren er jaren geleden al plannen in de maak om een eigen Nurseryschool te bouwen in dat deel van het dorp. Extreem hoge kosten, hebben ons toen doen besluiten af te zien van verdere ontwikkeling. Wij konden gezien onze kleinschaligheid dit eenvoudigweg niet financieel opbrengen. Anno 2012 is er een positieve kentering ontstaan in de regio van Siffoe. Er werd een compleet nieuw bestuur aangesteld. Onder leiding van Village Development Committee (VDC) Chairman Kawsu Darbo en Kebba Nuha Demba (Elder of Siffoe Village) ontstond er een geheel nieuwe situatie. Met het nieuwe bestuur hebben wij in de compound van onze vrienden Tabally een langdurige werkbespreking gehouden met betrekking op de toekomst en dus ook met het bouwen van een Nursery School voor de allerkleinsten uit de omliggende compounds. Een wens welke al jaren hoog op ons prioriteitenlijstje staat.  Hoe anders het ook kan gaan blijkt uit het volgende: Na uitvoerige gesprekken ontvangt ons project de grond nu geheel gratis. Voorheen vroeg men hiervoor nog een fors bedrag! Het bouwen van de school, waarbij wij moeten denken aan onder andere een viertal klaslokalen, kantoorruimte en toilet, gebeurt middels zelfwerkzaamheid. Hiermee ondersteunen wij tevens de werkgelegenheid binnen het dorp.Het geheel staat onder de bezielende leiding van onze vrienden en contactpersonen Ebrima (zie foto) en Aja Tabally, welke het management over deze school zullen gaan voeren. De naam van de school zal naar alle waarschijnlijkheid SENEBANKUKENDO Nurseryschool gaan heten, wat staat in de Gambiaanse Mandinka taal voor “vruchtbare grond”.Binnenkort hopen wij de laatste plooien glad te strijken en van start te kunnen gaan met de bouw van deze school.  

                            DSC01717                  
    DSC01704
       Ebima Tabally             toekomstige plaats van de school            Voor hen doen we het!   

Draagt u ook een financieel steentje bij en help ons mee te bouwen aan een betere toekomst voor de bevolking van Siffoe? 
 
Mei 2013* EDUCATIEPROJECT "HELP SIFFOE" EN "SCHOLS-HELSPERFONDS" SLAAN HANDEN INEEN!
Het onder de paraplu van de stichting Willy Schols opererende Schols-Helsperfonds en de particuliere instelling Help Siffoe, hebben besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan. Het project "Help Siffoe" zal als autonoom onderdeel binnen het Schols-Helsperfonds blijven functioneren op gebied van duurzame ontwikkeling, alsmede schoolkinderen en inwoners van Siffoe (Sifoe) helpen aan een betere toekomst!
Middels financiële ondersteuning ten behoeve van schooluniformen, schoolmaterialen, bouw leslokalen, onderhoud c.q. nieuw te realiseren schoolgebouwen, alsmede het geven en continueren van onderwijs en zorgdragen voor betere sanitaire voorzieningen op scholen, zullen zij hun speerpunten blijven richten op de bevolking en in het bijzonder de kinderen van de in het zuidwesten van Gambia gelegen dorp Siffoe.
 
 
Hartverwarmende reis naar Siffoe - Gambia waarschijnlijk succesvol afgesloten!
 

Het was weer één groot feest in een van de zuidelijke compounds te Siffoe (ons projectdorp) bij onze aankomst, de Hollandse "TOEBAB'S", wat staat voor blanken of witte mensen.

Siffoe, gelegen in het zuidwesten van Gambia en slechts enkele kilometers gelegen boven de Allahein river! Alle kinderen uit de compounds waren uitgelopen om ons op liefdevolle en hartverwarmende wijze welkom te heten en vooral om ons aan te raken en hun verhalen met ons te willen delen.

Na het traditionele en emotionele, door de kinderen gezongen welkomslied, hebben we de kinderen verwend met speelgoed, ballonnen en wat al niet meer. Onze meegebrachte springtouwen waren super hot die dag. Wat een feest om kinderen met zo weinig, zo fijn bezig te zien en hoe men met zo weinig zó tevreden kan zijn.

 

DSC01704  DSC01711  DSC01713
                                                                          Kinderen uit de compounds
 
Een bezoek aan de Hope Centre Nursery School mocht dit keer niet baten. Deze was net deze week vanwege de paasvakantie gesloten. Onze toegezegde donatie vanuit het project zal later door onze contactpersoon aldaar, Ebrima Tabally, geregeld gaan worden.

Vanwege het feit dat er met name voor de kinderen uit het zuidelijke deel van Siffoe e.o. zo'n grote afstand bij veelal zeer hoge temperaturenlopend moet worden afgelegd, waren er jaren geleden al plannen in de maak om een eigen Nurseryschool te bouwen in dat deel van het dorp. Extreem hoge kosten welke riekte naar corruptie hebben ons toen doen besluiten af te zien van verdere ontwikkeling over het bouwen van een dergelijk schooltje.

Anno 2012 is er een positieve kentering ontstaan in Siffoe nadat een waterschandaal, gepaard gaande met veel zieken en waarbij zelfs doden zijn gevallen, een compleet nieuw bestuur is aangesteld. Onder leiding van Village Development Committee (V.D.C.) Chairman Kawsu Darbo en Kebba Nuha Demba (Elder of Siffoe Village) is er een geheel nieuwe situatie ontstaan. Met hen hebben wij in de compound van onze vrienden Tabally een langdurige werkbespreking gehouden met als inhoud het verleden (sponsoring van de Siffoe Lower Basic School) en de toekomst. Onder andere het bouwen van een (onder eigen auspiciën) Nursery School voor de allerkleinsten uit de vele compounds staat al jaren hoog op ons prioriteitenlijstje. 

 

DSC01710      DSC01728      DSC01729         
      Kawsu Darbo                    Ebrima Tabally en Kawsu Darbo                     Werkoverleg binnen de compound
        (chairman)                            (contactpersoon en chairman)      
 

Hoe anders het nu kan gaan blijkt uit het volgende. Na uitvoerige gesprekken ontvangt ons project de grond nu geheel "gratis". Voorheen vroeg men hiervoor nog zo'n € 1800 (80000 GMD). Het bouwen van de school, waarbij wij moeten denken aan onder andere een viertal klaslokalen, kantoorruimte en toilet wordt gebouwd middels zelfwerkzaamheid. Hiermee ondersteunen wij tevens de werkgelegenheid binnen het dorp.  Alle kosten bijeen is er een raming gemaakt van rond de 150.000 a 160.000 GMD (1 € = 45 GMD, koers april 2013). Onder leiding van onze vrienden en contactpersonen Ebrima en Aja Tabally, welke het management over deze school gaan voeren, hopen wij dat ondanks de huidige recessie onze plannen verwezenlijkt zullen worden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons project met deze volgende stap weer een zinvolle bijdrage zal leveren aan de levensomstandig van de mensen in Siffoe en om hun kinderen in het bijzonder een betere toekomst kunnen bieden.

 

DSC01715          DSC01727          DSC01719                              
      Op weg naar het beloofde land           Kebba Nuha Demba en Aja Tabally           Ontvangst in de compound
                                                                (Elder of Siffoe Village en contactvrouw)
                                                                                                                                                                              
 
Wederom container goederen naar Siffoe- Gambia (April 2013)
 

Ook dit keer konden wij ten behoeve voor ons project ruimte beschikbaar krijgen tegen een redelijke vergoeding in een zeecontainer naar Banjul, de hoofdstad van Gambia en ook nu bestond de inhoud weer uit dozen vol dames -heren en kinderkleding voor de bevolking van Siffoe.

Als verwacht hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe kinderen in Nederlandse sporttenue's aan het voetballen waren en mensen trots met door ons toegezonden kleding rondliepen. (zie verder het reisveslag over onze trip van april 2013 j.l.)

 

 DSC01723       DSC01709      DSC01736
 
Container goederen naar Siffoe-Gambia (december 2012)
 Onlangs was het weer zo ver. Dozen vol kinder -en herenkleding, alsmede voetballen en anderen bruikbare sportartiken hebben de weg gevonden richting ons project te Siffoe. Direct na aankomst ontvingen wij een telefoontje van Ebrima Tabally, onze contactman aldaar, met de mededeling dat de container in goede staat was ontvangen en men ontzettend blij was met de goederen. Wellicht dat bij een volgend bezoek aan Siffoe het zo zal zijn dat wij jongens en meisjes in Duivense sporttenues zien voetballen.Onlangs heeft er een eerste inzameling plaats gevonden met onder meer veel kleding, zoals overhemden, t shirts, broeken en polo's. Kleding kan niet genoeg worden aangeleverd. Met name aan kinderkleding is een groot gebrek. Ook blijven donaties meer dan van harte welkom.

Medio April brengen wij weer een bezoek aan Siffoe-Gambia en onder andere de Hope Centre Nursery School in S.W Siffoe Village. Deze school zit dringend verlegen om hulp. Contacten hebben reeds bij ons vorige bezoek aan Siffoe plaats gevonden en zijn er eerste afsprakenmet het hoofd van deze school, Alhoyic Camara, gemaakt met betrekking op onze steun aan deze school. 


Nieuwe plannen in de maak

Het wordt steeds moeilijker met slechts twee personen een project te bestieren zonder dat er sprake is van een stichtingsvorm. Bovendien willen we volledige transparantie gewaarborgd houden. Vandaar dat wij (Greet en Wim Möller) aan het brainstormen zijn geslagen hoe verder te gaan de Gambiaanse kinderen in het plaatsje Siffoe toch een helpende hand te kunnen blijven bieden. Momenteel zijn we druk doende ons te oriënteren om in een stichtingsvorm over te kunnen gaan of ons bij een stichting als werkgroep aan te kunnen sluiten. De eerste gesprekken hieromtrent hebben inmiddels tot volle tevredenheid plaats gevonden en medio november 2012 hopen we met meer nieuws naar buiten te kunnen treden.

Begin 2013 brengen wij weer een bezoek aan Siffoe-Gambia. Ons plan er de Hope Centre Nursery School te ondersteunen en te renoveren staat nog fier overeind als prioriteit nummer één. Alleen zal, mede veroorzaakt door de huidige recessie, dit plan noodgedwongen een vertraging op gaan lopen. De financiële middelen laten het gewoonweg nog niet toe om aan de slag te gaan. Wij hopen dat op korte termijn een positieve wending tot stand gebracht kan worden om die plannen ten uitvoer te brengen. Uiteraard houden we u op de hoogte!
Bezoek Siffoe - Gambia: februari 2012
 Onlangs zijn wij weer op Nederlandse bodem teruggekeerd na wederom een korte en enerverende periode in Gambia vertoefd te hebben. Hoofddoel was ons project. Het maken van plannen om in de plaats Siffoe een Nurseryschool te bouwen stond bovenaan onze agenda. Samen met onze vriend Ebrima Tabally, welke voor ons aldaar de honneurs waarneemt, hebben wij een budget opgesteld en een raming gemaakt met betrekking op de te verwachte kosten ter realisering van deze school voor de allerkleinste kinderen uit Siffoe.

      DSC00227        DSC00229

De afgelopen vijf jaar is het inwoners aantal van Siffoe gestegen van 7.000 naar 10.000 inwoners en het behoeft dus geen betoog dat er een groot gebrek is aan schoolruimte voor alle kinderen. Wanneer wij onze plannen zouden kunnen realiseren dan ontlasten wij de veelal overvolle klassen op de scholen, worden de loopafstanden van de compounds naar school aanzienlijk geringer en zal een nieuw op te zetten school een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van huisvesting en onderwijs binnen de gemeenschap van Siffoe.
Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met het dorpshoofd en de gouveneur omtrent ons plan en het zal niet verwonderlijk zijn dat dit met open armen is ontvangen.
De plek om te kunnen bouwen is bekend. Iedereen is er klaar voor, enkel de financiële middelen vormen op dit moment nog een struikelblok. De huidige recessie doet er ook zeker geen goed aan. Evenwel ons motto "de aanhouder wint" staat nog altijd fier overeind.
 
Na ons vorige bezoek aan Siffoe en de compound van onze vrienden was goed te zien dat er hard gewerkt en veel veranderd is. Met onze hulp is de huisvesting binnen de compound aanzienlijk verbeterd, is de compound met één familie uitgebreid waardoor er nu een kleine 40 personen in de compound woonachtig zijn.
Naast de mangobomen en sinaasappelbomen floreert de nieuw aangelegde groentetuin. Er is een hekwerk van kippengaas rondom de moestuin gemaakt om de dieren buiten te houden en de tuin is uitgebreid met verschillende groente -en fruitsoorten als cassave, paprika, bananen, pepers e.d. welke zorgdragen voor de levensbehoefte van de compound. Aja, de vrouw van Ebuma en haar schoonzuster verkopen de artikelen op de markt van Brikama, een grote plaats ongeveer 11 km ten noorden van Siffoe.

DSC00261        Gambia 2012 088        DSC00341
 
Ondanks dat we het project t.b.v. de Siffoe Lower Basic School twee jaar geleden hebben afgesloten, konden we het niet nalaten een bezoekje te brengen aan de school. Gewoon even kijken hoe de situatie momenteel is nadat een groot Zweeds Foundation ons toch veel kleinschaliger project had overgenomen. Het bezoek is ons niet meegevallen.
De Zweden hebben zich na een jaar alweer teruggetrokken en verdere hulp is uitgebleven. Dat was dan ook te zien. Langzaam maar zeker raakt de school weer in verval. Ook het schoolpersoneel valt een groot verwijt te maken. Wij denken dat zij geen enkele poging en moeite hebben ondernomen de schouders eronder te zetten en er alles aan te doen de school op adequate wijze te runnen. Heel triest en jammer natuurlijk. Voor ons eens te meer een bevestiging ons Nurseryproject te doen slagen!
Helpt u ons meebouwen aan dit succes en de kinderen een betere toekomst te bieden? Kunnen wij en de kinderen uit Siffoe op uw hulp rekenen?

    Gambia 2012 049            DSC00232
 
Kijk voor verdere informatie, hoe u een bijdrage kunt leveren als sponsor of donateur op de contactlink van deze website!
Voor foto's over onze afgelopen reis, klikt u dan op de link foto's en bekijk de foto's Gambia 2012.
Interview op Radio Favoriet FM
 Op zondag 22 januari heeft er in een programma voor 55 plussers tussen 10 - 12 uur op Radio Favoriet FM, welke 1 keer in de vier weken wordt uitgezonden, een interview plaatsgevonden met Greet en Wim Möller.
Aanleiding tot dit gesprek was het feit dat zij op korte termijn een nieuw project willen gaan starten voor de allerkleinste burgers in Siffoe.
Een van de plannen zal de bouw zijn van een z.g. nurseryschool (crèche). Als eerder beschreven is de grond om te kunnen bouwen reeds beschikbaar. Handen om te bouwen
(door de eigen bevolking) is ook geregeld. Alleen de benodigde financiële middelen ontbreken nog om het bouwmateriaal aan te kunnen schaffen.
In het interview, welke werd afgenomen door Jannie Oudendijk, werd op ongedwongen wijze teruggeblikt op de afgelopen jaren en de werden plannen voor de nabije toekomst verder uiteengezet.
 
Donaties:
Sinds de vernieuwing van deze website zijn er veel positieve reacties binnen gekomen. Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan ons project! Uw donaties, schoolmaterialen, voetballen, ballonnen en andere spulletjes zullen zeker voor de volle 100% op de juiste plaats van bestemming terecht komen.
Wij hopen dat nog velen uw geste zullen volgen!
 
Siffoe-Gambia project toe aan volgende stap!

 Het is erg rustig geweest de afgelopen tijd rond ons project in Gambia. Mede dank zij uw donaties hebben wij ons project van de  Siffoe Lower Basic School gestalte kunnen geven. Drie schoollokalen zijn opgeknapt en voorzien van nieuw door de plaatselijke bevolking zelfgemaakte schoolbanken en tafels. De gebouwen zijn voorzien van nieuwe daken en metalen deuren en de schoolbibliotheek is in een nieuw jasje gestoken. Het is geweldig om te zien dat met weinig geld in dit land zoveel kan worden gedaan. Natuurlijk kun je tweedehands schoolmateriaal vanuit Nederland overbrengen, maar dat kost heel veel geld. Vandaar dat wij hebben besloten om het de plaatselijke bevolking zelf te laten maken om óók hen aan werk te helpen.

 

school016      pers7 

             Klaslokaal SLB School                                        Uitreiking cheque     

Inmiddels wordt het project verder ondersteund door een Zweedse foundationgroep. Zij beschikken over veel meer financiële middelen en hebben midden op het grote schoolplein een groot gebouw van twee verdiepingen laten bouwen zodat nog meer kinderen uit de regio lessen kunnen volgen. Wij zijn daar heel blij mee omdat wij onze pijlen nu ook op andere, meer kleinschalige, projecten kunnen gaan richten, want van stilzitten is geen sprake. 

Wij gaan gewoon door! Eind januari 2012 gaan wij opnieuw naar Gambia om onze nieuwe plannen met de plaatselijke bevolking door te nemen. Ideeën genoeg, want je kunt er zoveel betekenen voor de mensen die gelukkig, maar straatarm zijn en die het aan bijna alles ontbreekt.
Tijdens onze vorige reis naar Siffoe hebben wij gezien dat onder andere op gebied van scholing en gezondheidszorg nog héél veel werk te doen is. Zo moet de bevolking van Siffoe tientallen kilometers lopen om een dokter te bezoeken en een ziekenhuis is er al helemaal niet in de buurt. Ook zouden wij heel veel kunnen betekenen voor de allerkleinsten in de plaats Siffoe. Zij moeten nu grote afstanden overbruggen om hun school te bereiken.

Vandaar nu ons plan voor deze kleinste Siffoe burgers een "nurseryschool" (crèche) en kleuterschool te bouwen in het zuiden van Siffoe. De grond hebben we inmiddels ter beschikking, handen om te bouwen ook, alleen ontbreekt het ons nog aan geld om te gaan bouwen en de school te voorzien van school- en lesmateriaal.
 
                                  IMG 0230 - kopie 
                         
                                                 Op de bovenstaande foto's de mogelijke plek voor de nieuwe school 
                                                                              

Dit verhaal heeft natuurlijk een reden. Waar zouden wij zijn zonder uw hulp? Daarom vragen wij u: Helpt u ons mee met de bouwvan deze school?  Kunnen de ouders en hun kinderen uit Siffoe op uw steun rekenen? De bevolking en wij staan te trappelen om aan het werk te gaan! Wij houden u middels deze website op de hoogte met de voortgang van dit nieuwe project. Voor eventuele verdere informatie staan wij u altijd graag te woord. 

Wij zijn altijd bereikbaar onder telefoonnummer 06-28025873 


Namens ons en alle andere kinderen uit Siffoe, bedankt voor uw medewerking en donatie!
       handinhand